Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobrý den,

jmenuji se Jan Havlíček a vítám Vás na svých osobních stránkách.

Na úvod něco málo o sobě. Narodil jsem se v roce 1978 v Jihlavě. Od roku 1996 s přestávkami podnikám. Působím jako advokát v Advokátní kanceláři Havlíček, zároveň působím jako rozhodce pro mezinárodní a vnitrostátní spory při řadě rozhodčích institucí a jako rozhodce ad hoc.

 


ObrazekJsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zároveň interním doktorandem Katedry mezinárodního a evropského práva tamtéž.

 

 


V odkazech naleznete moje články publikované v internetových novinách Ondřeje Neffa Obrazek (zač děkuji panu Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi).

 

Novou rubrikou je Obrazek, protože jsem měl to štěstí, že v čísle 2/2008 tohoto renomovaného právnického časopisu vyšel můj článek (za což velice děkuji šéfredaktorkám Mgr. Martině Otrubové a Mgr. et MgA. Adéle Čermákové Vlčkové ).

Dále publikuji své články v odborných časopisech Obchodní právo (děkuji šefredaktorce doc. JUDr. Iloně Bažantové) a Sborníku prací B.I.B.S.

Dále pak můžete pročítat moje seminární práce psané na fakultě k různým tématům, a v neposlední řadě nabízím vypracované otázky ze studia.

Mezi oblasti mého zájmu patří problematika alternativního řešení sporů a rozhodčího řízení (vnitrostátní i mezinárodní).

Rád bych Vás také pozval na stránky

  www.janhavlicek.com

 

Přeji příjemné poserfování a budu Vám vděčný za případné podněty.

Jan Havlíček

 

 

UPOZORNĚNÍ - COPYRIGHT NOTICE
Veškerý obsah těchto stránek je chráněn autorským právem. Text (resp. části textu) lze pouze citovat s odkazem na zdroj ve smyslu zákona. Více info. o možnostech a způsobech citace ZDE. 

Citát:
FIDES BONA CONTRARIA EST FRAUDI ET DOLO
(Dobrá víra stojí v protikladu k podvodu a zlému úmyslu)

www.janhavlicek.com