Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

6. 11. 2008

Autor:

JUDr. Jan Havlíček, advokát

www.janhavlicek.com

 

 


Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

 

 

Krajský soud v Brně

Husova 15
601 53 Brno 

 V Brně dne 10. 1. 2000 

Ž Žalobce: 

……………………………………………

 

 

Žalovaný: ……………………………

 

 

Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu pro částku ………………..,- Kč s příslušenstvím

Trojmo

 

Soudní poplatek bude uhrazen ……………………………

 

I.

Směnkou ze dne ……………………se žalovaný zavázal, že zaplatí žalobci směnečnou částku ve výši ………………….,- Kč dne ………………, a to v …………………………….. Na směnku nebylo dosud nic zaplaceno.

 

 

Důkaz: prvopisem směnky ze dne 14. 03. 1997

 

II.

Jako příslušenství směnečného peníze a uplatněné pohledávky žalobce účtuje:

a) 

úrok 6 % ze směnečné pohledávky od data její splatnosti, tj. od (den splatnosti)

odměnu ve výši jedné třetiny procenta směnečného peníze, tj. …………….

 

III.

Na základě výše uvedeného navrhujeme, aby Krajský soud v Brně vydal tento

směnečný platební rozkaz:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci:

a) 

částku ……………………,- Kč s 6% úrokem z prodlení od (dne splatnosti)

částku 3.333,30,- Kč jako odměnu ze směnečného peníze

náklady řízení spočívající v uhrazeném soudním poplatku ………….,- Kč a poštovném a poštovné …………..,- Kč

to vše do tří dnů od doručení směnečného platebního rozkazu. 

V případě, že žalovaný podá proti směnečnému platebnímu rozkazu včas námitky, navrhujeme, aby soud po projednání námitek rozsudkem rozhodl tak, že směnečný platební rozkaz ponechá v platnosti a žalovanému uloží povinnost uhradit žalobci náklady řízení spojené s projednáním námitek. 

 

 Podpis……………………….